Com es controla el teletreball a l'empresa?

Amb la crisi sanitària del coronavirus i la implantació de la modalitat del teletreball, el Govern d'Espanya va publicar al BOE la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.

Com es controla el treball a distància?
En el ja esmentat article 7 de la Llei del teletreball es confirma la necessitat d'elaborar un acord de treball a distància, signat per l'empresa i l'empleat. En aquest acord es recullen quins seran els mitjans de control d'activitat utilitzats per l'empresa per a supervisar l'acompliment del treball d'aquelles persones que desenvolupin el seu lloc per mesurar per exemple la productivitat de la persona contractada. No obstant això, no s'especifica quins es podran executar. 

Per a poder gestionar correctament el desenvolupament del treball a distància, aquest document haurà de recollir també:

 • Inventari dels equips i eines, així com la vida útil o període màxim per a la renovació d'aquests. 
 • Enumeració de les despeses que pogués tenir la persona treballadora, així com forma de quantificació per part de l'empresa. 
 • Horari de treball de la persona treballadora i dins d'ell, regles de disponibilitat i control. 
 • Distribució entre treball presencial i treball a distància. 
 • Centre de treball de l'empresa al qual queda adscrita la persona treballadora a distància i on, en el seu cas, desenvoluparà la part de la jornada de treball presencial. 
 • Lloc de treball a distància triat per la persona treballadora per al desenvolupament del treball a distància. 
 • Protocol a seguir en cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament del treball a distància. 
 • Durada de l'acord de treball a distància, condicions de reversibilitat del teletreball o si l'empresa decideix pactar un període de prova. Mesures de control empresarial utilitzats per les empreses

 • Monitoratge de l'activitat: mitjançant la implantació de programes, que controlen els temps de connexió i el temps que es dedica al treball. A més, es poden fer captures de la pantalla del teletrabajador cada cert temps i fins i tot rastrejar el GPS del telèfon mòbil, accedir a les pàgines web que es visiten.
 • Dispositius de control de presència de l'empleat o registre de la jornada.
 • Establiment d'indicadors i control de la progressió laboral del treball a distància.

Així es recull a la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distànciaTop