Termes i condicions

Informació general sobre la web i el seu titular 
El titular de la pàgina Web www.portaldelempleado.com i www.tax.es és la societat “TAX INFORMATION TECHNOLOGIES,);.” (d'aquí d'ara endavant, TAX), amb domicili social situat 17600 Figueres (Girona- Espanya), Carrer Alemanya núm. 14 i adreça de correu electrònic central@tax.es, amb C.I.F. núm. B-17455379 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el volum 843, foli 141 i fulla GI- 160750 inscripció 8è.

TAX podrà en qualsevol moment i a la seva completa discreció, canviar, afegir o suprimir qualsevol de les condicions d'aquests Termes i Condicions mitjançant l'actualització del contingut d'aquesta pàgina, així que li aconsellem que la visiti periòdicament per veure si s'han realitzat actualitzacions. TAX podrà, a la seva completa discreció i a qualsevol moment, suspendre la pàgina web sense necessitat de previ avís.

 

Garantia
TAX proporciona la informació continguda en aquesta pàgina web "tal qual" i en la major mesura del permès per la legislació aplicable, sense cap tipus de garantia, expressa o implícita. Es considera que la informació és exacta, però pot contenir errors o imprecisions i no representa ni garanteix que les funcions o les aplicacions contingudes en ella no es puguin interrompre o estiguin lliures d'errors. 

 

Exempció de responsabilitat
TAX renúncia expressament a qualsevol responsabilitat pels errors que puguin ocórrer a causa d'errors del sistema o fallades (temporals o permanents) de la pàgina web, la seva aplicació o altres eines. En la mesura del possible de conformitat amb la legislació aplicable, TAX no es fa responsable pels danys deguts a l'ús, o la impossibilitat d'ús, de la pàgina web.

 

Cookies
Aquesta pàgina web utilitza cookies, però vostè no està obligat a acceptar-les. No obstant això, si no les accepta, és possible que la pàgina no funcioni correctament.

 

Enllaços a pàgines de tercers
TAX ofereix, com a servei, enllaços a pàgines de tercers però no és propietària d'aquestes pàgines, ni les gestiona o controla, per la qual cosa no accepta responsabilitat per les mateixes o el seu contingut. Si vostè utilitza aquests enllaços ho fa sota el seu propi risc. Si vol incloure un enllaç a la pàgina web des de la seva pròpia pàgina web o des de qualsevol altra pàgina web necessitarà l'autorització prèvia i per escrit de TAX

 

Contacte
Si té algun dubte sobre aquests Termes i Condicions, pot enviar-lo a l'adreça esmentada anteriorment o enviar un correu electrònic a marketing@tax.es . 

 

Clàusula indemnitzatòria 
Si alguna part o disposició d'aquests Termes i Condicions es considera inaplicable o incompatible amb el dret aplicable en qualsevol jurisdicció, la validesa de les parts o disposicions restants no es veurà afectada per això.

 

Dret aplicable 
Aquests Termes i Condicions es regiran i s'interpretaran de conformitat amb la legislació vigent a Espanya.

Top