S’intensifiquen les inspeccions en relació amb el registre horari i les hores extra

El Reial Decret llei 8/2019 referent al registre horari dels treballadors ja fa uns anys que està implantat. L'obligació de registrar l'hora d'entrada i sortida i els descansos dels treballador@s està en vigor des de principis del 2019. Des de llavors, la Inspecció pot imposar sancions a les empreses que ho incompleixin. A més, l'objectiu d'aquestes inspeccions també és controlar les obligacions laborals, com abonar i cotitzar per totes les hores extres dels treballador@s i cal que tinguis en compte que cada any un treballador@ pot fer un màxim de 80 hores extres.

Quina és l’obligació del registre horari per les empreses?

És obligatori que les empreses comptin amb un sistema de registre de jornada fiable i objectiu, que mesuri el temps real de la jornada de treball de cada treballador@ i que aquests fitxin l’inici de la seva jornada laboral, els descansos i el fi de la jornada. Aquest registre és necessari que l’empresa el guardi 4 anys.

A més a més cal tenir en compte que s’estableix que no és vàlid aquell registre de jornada que fa una estimació de l'inici i del final de la jornada de l'empleat i que es documenta en paper. Així, l'empresa no pot apuntar l'hora d'entrada i sortida del treballador@ perquè aquest únicament firmi.

Quina és la quantia de les sancions?

Si tens una inspecció i et demanen el registre horari has de tenir en compte que l’incompliment d’aquesta normativa et pot suposar una sanció que va dels 60€ fins als 187.515€ en els casos que es considerin greus.

T’INFORMEM QUE EN AQUESTS MOMENTS HI HA UNA CAMPANYA D’INSPECCIÓ EN TOT EL TEMA DE SOL·LICITAR EL REGISTRE DE JORNADA A LES EMPRESES I CONTROLAR LES HORES EXTRES QUE FAN ELS TREBALLADOR@S

Busques una solució que et permeti complir amb la normativa vigent del registre horari?

A TAX posem a la teva disposició el Portal de l'Empleat TAX, una plataforma online amb la qual els teus treballador@s podran fitxar des de l'ordinador, mòbil o tauleta, fins i tot si teletreballen.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres

 

Hi ha una campanya d’Inspecció per sol·licitar el registre de jornadaTop