Es multipliquen per deu les multes a empreses pel registre de jornada

Al 2022, la Inspecció de Treball ha multiplicat per deu el nombre d'infraccions detectades en negocis a causa de no controlar adequadament el registre horari dels empleats.

L'obligació de registrar l'hora d'entrada i sortida i els descansos dels empleats està en vigor des de principis de 2019. Des de llavors, la Inspecció pot imposar sancions a les empreses que ho incompleixin. A més, l'objectiu d'aquestes inspeccions també és controlar les obligacions laborals, com abonar i cotitzar per totes les hores extres dels treballadors.

Actualment continua havent-hi empreses que no realitzen un correcte registre de la jornada dels seus empleats o que directament no fan el control horari.

Des de maig de 2019 fins a agost de 2021 es van detectar menys de 1.300 infraccions. No obstant això, només al 2022 la Inspecció de Treball va detectar 11.070 infraccions.

L'import mitjà de les sancions per infraccions d'aquest tipus també ha anat augmentant any rere any. Al 2022, l'import mitjà de les multes va arribar als 1.243 euros.

Catalunya, Canàries i Andalusia van ser les comunitats on més irregularitats es van detectar.

Quins aspectes tenen en compte els inspectors de treball a l’hora de revisar el registre horari dels negocis?

Molts negocis registren únicament l'hora d'entrada i de sortida, sense tenir en compte el temps efectiu de treball. Per exemple, si l'empleat necessita una vestimenta especial, el temps que dedica a posar-se-la hauria de ser comptabilitzat. A més, també cal incloure les hores extra.

En resum, el registre ha de complir amb aquests punts:

  • Disponibilitat i control del registre de jornada, fins i tot dels empleats que estan teletreballant. A més, aquest registre ha de conservar-se durant almenys quatre anys.
  • Constar clarament el registre de tots els dies i l'hora d'inici i final de la jornada
  • Respectar el descans diari i setmanal, així com la desconnexió digital fora de la jornada laboral
  • Incloure les hores extra

Busques una solució que et permeti complir amb la normativa vigent del registre horari?

A TAX posem al teu servei el Portal de l'Empleat TAX, una plataforma online amb la que els teus empleats podran fitxar des de l'ordinador, mòbil o tauleta, fins i tot si teletreballen. Sol·licita la teva demo online gratuïta aquí.

L'import mitjà de les multes va arribar als 1.243 eurosTop