Quins son els nous permisos que poden sol·licitar els empleats?

El dimarts 27 de juny el Govern va aprovar en Consell de Ministres una sèrie de mesures que et resumim a continuació. Entre aquestes mesures, estan els nous permisos a empleats.

Nous permisos per a treballadors:

  • Permís RETRIBUÏT de 5 dies que es podrà utilitzar en cas d'accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs, tant d'un familiar de fins a 2n grau com d'un convivent.
  • Permís NO RETRIBUÏT de 8 setmanes, que podrà gaudir-se de manera contínua o discontínua, a temps complet o parcial, fins que el menor compleixi 8 anys
  • Permís RETRIBUÏT de 15 dies per a parelles de fet (com ja passa amb qui contrau matrimoni)
  • Quatre jornades per “causa de força major” quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles en relació amb casos de malaltia o accidents. Aquests es podran gaudir per hores.

Necessites assessorament laboral o un sistema que et permeti gestionar als teus empleats?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Amb el Portal de l'Empleat TAX pots gestionar els nous permisos dels empleatsTop